Organizatorzy

Surf To Fly
Surf To Fly
International Snowkiting Federation
International Snowkiting Federation

Partnerzy

Miasto Giżycko
Miasto Giżycko
MOSiR Giżycko
MOSiR Giżycko
Wake.pl
Wake.pl

Opieka medialna

TVP Olsztyn
TVP Olsztyn

Patronat medialny

Radio czwórka
Radio czwórka
W Ślizgu
W Ślizgu
Magazyn Jachting
Magazyn Jachting
SiePlywa.pl
SiePlywa.pl
Magazyn Gravity
Magazyn Gravity
Snowkite Polska
Snowkite Polska
Gazeta Giżycka
Gazeta Giżycka
Aktywne Giżycko
Aktywne Giżycko
Giżycka Telewizja Internetowa
Giżycka Telewizja Internetowa
Mazury.info.pl
Mazury.info.pl

Sponsorzy

Su-2
Su-2
24Surf.pl
24Surf.pl
Ozone Kitesports
Ozone Kitesports
Cabrinha
Flysurfer
Flysurfer
Motolotnie.mazury.info.pl
Motolotnie.mazury.info.pl
Sport Outlet
Sport Outlet
Board on board
Board on board
Lohman
Lohman
Mark Sękacz
Mark Sękacz
Pol-Krusz
Pol-Krusz

Współorganizatorzy

Ekomarina Giżycko
Ekomarina Giżycko
Latawki.pl
Latawki.pl
Kiwi Kite
Kiwi Kite