Bardzo nam miło poinformować, że dyrektor zawodów Surf to Fly International Kiteboarding Cup 2019 Grzegorz Kucieński brał udział jako jeden z dwóch ekspertów w recenzji dwóch kwalifikacji zgłoszonych przez Polski Związek Kiteboardingu do Ministerstwa Sportu i Turystyki z prośbą o włączenie do zintegrowanego systemu kwalifikacji w Polsce.

Zgłoszone kwalifikacje to:

  • Planowanie i prowadzenie zajęć z kiteboardingu w ramach cyklu szkoleniowego.
  • Zarządzanie procesem dydaktyczno-szkoleniowym w kiteboardingu.

 

 

Grzegorz Kucieński jednym z dwóch ekspertów oceniających kwalifikacje PZkite zgłoszone do Ministerstwa Sportu i Turystyki