Dzięki olbrzymiej pasji do kiteboardingu, determinacji, wytrwałej i konsekwentnej pracy oraz wsparciu firm, które uwierzyły w potencjał organizowanych przez nas zawodów, pierwszy na świecie międzynarodowy cykl zawodów we wszystkich odmianach kiteboardingu Surf to Fly International Kiteboarding Cup 2018 stał się faktem.

A to nie koniec naszych pionierskich działań. W roku 2018 zorganizowaliśmy również pierwszy w historii Amatorski Puchar Polski Snowkite w wyścigach i konkursie skoków oraz pierwsze relacje zawodów w kiteboardingu z komentarzem sportowym na żywo do publicznych mediów. Dziękujemy wszystkim naszym sponsorom, patronom medialnym, partnerom i współorganizatorom za owocną współpracę i zapraszamy do obejrzenia prezentacji jej wspaniałych efektów! 🙂 🙂 🙂

Surf to Fly Kiteboardinfg Cup 2018 to pierwszy międzynarodowy cykl zawodów na świecie łączący wszystkie odmiany kiteboardingu ze wspólną klasyfikacją w wyścigach po wyznaczonej trasie (konkurencja Racing) oraz konkursie skoków (Hang time).

Film ukazuje genialny potencjał kiteboardingu: sportu i aktywnej formy rekreacji uprawianej na świeżym powietrzu przez cały rok.
Zima – snowkiting: narty i snowboard z latawcem.
Wiosna i jesień – landkiting (buggykiting i kitelandboarding) – wózki i mountainboardy z latawcem.
Lato – kitesurfing: na deska na wodzie z latawcem.

Organizatorzy:
Szkoła kiteboardingu Surf to Fly
surftofly.com
International Snowkiting Federation

Już dziś zapraszamy media i firmy zainteresowane współpracą przy projektach, które realizujemy w kolejnym 2019 roku:

1. Surf to Fly International Kiteboarding Cup 2019
2. Nowa sekcja sportowa w kiteboardingu przy AZS AWFiS Gdańsk
3. Puchar i Mistrzostwa Polski Snowkite 2019

Kontakt:
Dyrektor zawodów:
Grzegorz Kucieński
info@surftofly.com
tel. 663034820

 

English version

This movie summarizes Surf to Fly International Kiteboarding Cup 2018 (surftoflycup.com).

This is the first international series of competitions in the world that combines all varieties of kiteboarding with a common classification in races along a designated route (competition Racing) and a jumping competition (hang time).

The movie shows the brilliant potential of kiteboarding: sport and active form of outdoor recreation throughout the year. Winter – snowkiting: skiing and snowboarding with a kite. Spring and autumn – landkiting (buggykiting and kitelandboarding) – trolleys and mountainboards with a kite. Summer – kitesurfing: on a board on the water with a kite.

Organizers: Kiteboarding school Surf to Fly surftofly.com International Snowkiting Federation.

We invite media and companies interested in cooperation on projects that we implement in the next 2019:

1. Surf to Fly International Kiteboarding Cup 2019

2. A new sports section in kiteboarding at AZS AWFiS Gdańsk

3. Polish Snowkite Cup and Polish Snowkite Championships 2019

 

Contact:

Competitions director

Grzegorz Kucieński

info@surftofly.com

mobile phone (+48) 663 034 820

 

Surf to Fly International Kiteboarding Cup 2018

General classification

Racing men

 

Racing women

 

 

Hang time men

 

Hang time women

 

Surf to Fly International Kiteboarding Cup 2018
Scoring rules for individual events 

Podsumowanie Surf to Fly International Kiteboarding Cup 2018